JUDr. Katarína Bajová

JUDr. Katarína Bajová absolvovala štúdium v odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1984-1991 pôsobila ako prokurátor Okresnej prokuratúry v Trnave. Od roku 1991 sa venuje vlastnej advokátskej praxi. Právne služby poskytuje aj vo francúzskom a anglickom jazyku. Vďaka dlhodobej praxi a hlbokému záujmu neustále sa vzdelávať má bohaté skúsenosti z jednotlivých právnych odvetví, akými sú obchodné, občianske a pracovné právo. Právne služby poskytuje obchodným spoločnostiam, malým a stredným podnikateľom aj fyzickým osobám.

Advokátka JUDr. Katarína Bajová je členom Slovenskej advokátskej komory s registračným č. 0156 na základe splnenia podmienok členstva v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.